Wij denken dat Asset Managers kunnen profiteren van ‘Enterprise Data Management’ systemen. Reden hiervoor is dat binnen de beleggingsfondsenindustrie veel verschillen optreden in de data. Waar vendor A bijvoorbeeld een asset allocatie laat zien van afgelopen juni, laat vendor B die zien van afgelopen april. Hoe kan het dat deze verschillen optreden?

Asset Managers

Het data management is vaak een grote uitdaging voor deze partijen. Er worden immers dagelijks ontzettend veel data gegenereerd en deze data zijn gedecentraliseerd binnen de organisatie. Krijg deze data maar eens bij elkaar binnen 1 database. Vervolgens is het zo dat deze ruwe data aangeleverd moet worden aan diverse partijen waaronder data vendors. Deze data vendors hebben de data nodig om ze te kunnen herdistribueren naar onder andere distributeurs (of brokers) van de beleggingsfondsen. Het is natuurlijk zaak om correcte data verzenden.

Blog - Consistentie in beleggingsfondsinformatie.jpg
De digitale snelweg

Data vendors

Wij verbazen onszelf nog wel eens over het feit dat verschillende data vendors er verschillende methodes op nahouden hoe om te gaan met de aangeleverde data. Data vendor A heeft bijvoorbeeld een andere methodiek om maandrendementen te berekenen dan vendor B. Je zou verwachten dat dit soort methodes generiek of gestandaardiseerd zijn, maar dat is niet zo. Sterker nog, het zijn voor data vendors ‘unique selling points’ om een zodanig robuuste methodiek te hanteren dat deze beter is dan die van de concurrent.

Distributeurs

Vanuit de data vendors gaan de data – al dan niet via technical facilitators – naar de distributeurs. Een willekeurige bank is een one-stop-shop voor beleggingsfondsen van diverse aanbieders (of: asset managers). Uiteraard is het zaak dat de data correct worden aangeboden aan de eindgebruikers; de belegger. Maar dat is niet zo. In de keten van allerlei partijen en in de keten van allerlei bewerkingen op de data, zijn de data afwijkend geworden.

The hidden data factory

Het is niet zo moeilijk om in te schatten wat er gebeurt als data incorrect zijn. Heel veel mensen raken betrokken in het herstelproces van de data. Dit wordt ook wel “the hidden data factory” genoemd. Ga maar na wie er allemaal betrokken kunnen raken:

 • De eindgebruiker (belegger)
 • De distributeur
  • Service & Support
  • Business analisten
  • Market data managers / Vendor managers
  • Soms zelfs marketeers of business development managers
 • De data vendor
  • Service & Support
  • Data specialisten
  • Product managers / Business consultants
 • De asset manager
  • Relatiemanagers
  • Data specialisten
  • Database administrators
  • Product managers

Een ‘simpele’ vraag over de compleetheid van bijvoorbeeld de holdings van een beleggingsfonds, wordt dus behandeld door veel individuen. Hoe zou dit risico geminimaliseerd kunnen worden?

Golden Copy

Ten eerste is het belangrijk dat een asset manager beschikt over een golden copy database. Eén centraal opslagpunt van de fund information die nodig is voor reporting en extern gebruik door bijvoorbeeld data vendors. Vervolgens is het aan te bevelen om de data op 1 generieke wijze te distribueren naar externe partijen. Waar data vendors bewerkingen doen op de data is het belangrijk om hun output te valideren. Partijen als BIQH bieden hier oplossingen voor. Mochten er afwijkingen zijn, dan wordt dit proactief en zo geautomatiseerd mogelijk gesignaleerd. Het voordeel hiervan is dat afwijkende data niet bij de distributeurs en eindgebruikers terecht komen. Uiteindelijk leidt dit tot het allerbelangrijkste: Eén waarheid.

BIQH vertelt u graag meer over de output validatie module voor fund information.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Vul dan onderstaande gegevens in