Er is veel discussie gaande over de rol van Credit Rating Agencies (CRA’s) binnen de market data industrie. Deze instellingen spelen een cruciale rol binnen de financiele markten. Er is eigenlijk geen keuzevrijheid en daar zijn bij veel partijen veel frustraties over. De markt van CRA’s wordt gezien als oligopolie en dat werkt marktverstorend.

Wat zijn nu eigenlijk de problemen?

Er is eigenlijk geen keuzevrijheid binnen de oligopolie van CRA’s. De geld –en kredietmarkt is zeer afhankelijk van de Big Three, oftewel Standard & Poor’s, Moody’s en Fitch. Aangezien uitgevers van bijvoorbeeld obligaties een rating moeten hebben, ontkom je niet aan de Big Three. Je ontkomt er niet aan omdat deze partijen de analisten, modellen en historie bezitten die je nodig hebt voor het vaststellen van een rating.

De kosten die CRA’s in rekening brengen zijn fors. Deze kosten worden niet alleen in rekening gebracht bij de uitgevers van financiële instrumenten, maar ook bij de investeerders en tussenpartijen zoals banken en data vendors. Aangezien de Big Three de markt domineren, kan praktisch iedere prijs gevraagd worden voor de informatie. De markt is immers toch “verplicht” om het af te nemen.

Je zou verwachten dat er nieuwe regelgeving komt om met name de keuzevrijheid te bevorderen. Ook dat komt moeilijk van de grond. Het is immers ontzettend moeilijk voor de kleinere rating agencies om dezelfde kwaliteit – hoewel kwaliteit een zeer relatief begrip is in deze discussie – te waarborgen als de Big Three.

Blog - De oligopolie van credit rating agencies .jpg

Conflict of interest

Credit rating agencies liggen niet alleen onder vuur binnen market data, maar zelfs maatschappij breed. Hoe kan het zo zijn dat Lehman Brothers nog een triple-A rating had een aantal dagen voordat zij failliet ging? En hoe legt een credit rating agency dat dan uit als men ook flinke omzet genereert door het bieden van advies voor het verhogen van ratings. Boze tongen beweren dat credit rating agencies een conflict of interest hebben omdat zij de omzet uit consultancy niet willen verliezen terwijl aan de andere kant van de ‘Chinese wall’ analisten juist kritisch zouden moeten zijn op de kredietrisico’s van uitgevers en instrumenten.

Nieuwe toetreders

Zoals eerder aangegeven, zijn de toetreding barrières van de markt van credit rating agencies erg hoog. Denk hierbij aan de volgende drempels:

  • Geen vraag naar ratings anders dan die van de Big Three
  • Potentieel hoge switchkosten voor issuers
  • De inclusie van rating informatie van de Big Three in tal van systemen, maar bijvoorbeeld ook fixed income indices
  • Tekort aan mensen en technologie om globale dekking te waarborgen

European Rating Platform

Wij kijken met veel interesse naar het European Rating Platform, initiatief van de ESMA (European Securities and Markets Authority). Dit platform is in december 2016 gelanceerd en het biedt gratis toegang tot actuele informatie over credit ratings en vooruitzichten. Door deze informatie van meerdere rating agencies te consolideren, is het voor de investeerder gemakkelijk om credit ratings te vergelijken terwijl de inkoopkosten worden verlaagd. Ook helpt dit om de kleinere rating agencies meer zichtbaarheid te geven in de markt.

BIQH lanceert binnenkort een uitgebreide whitepaper over de problematiek rondom credit rating agencies. Ook proberen we daarin richtingen aan te geven voor de toekomst.

Wilt u dat wij contact met u opnemen?

Vul dan onderstaande gegevens in